Tuesday, October 29, 2002

No že jsem minule kecal o bytu se nedivím,už mně to zmáhá,ale jde to už do finále,ještě sehnat tak dvěstě litrů a je to v suchu

Wednesday, October 16, 2002

Jako opìt mne nic nenapadá,dneska zase byla schùze kvùli bytu,zakže zase žádná akce!

Monday, October 14, 2002

èau lidi tak jsem tady zpátky,vèera jsem zjistil,že mám dva blogy,takže ted musím psát do obou,což asi nebide sranda,ale snad to zvládnu,èasem Vám dám link na ten druhej blog,nic dùležitého se dnes nedìlo,akorát to,že jsem vèera zaèal stahovat z Kazaa,a jsem s toho úplnì down,taky jsem trochu bumbal,byl se psem v lese,kdyby mnì ještì nìco napadlo ozvu se!

Sunday, October 13, 2002

Tak jsem si dneska koneènì založil svùj deníèek,kam si budu psát všechny pitomosti a èasem snad i vážné vìci,jo novinaøina to bylo vždycky moje,tak se mùžu koneènì vyøádit,no na zaèátek by to snad staèilo,ne?